Spelare: Till vänster sitter K.O. Forsberg med de svarta pjäserna. Till höger sitter Stig Hedenström med se vita pjäserna.
Åskådare: Stående Gunnar Nyberg, sittande Sune Larsson.
© 1998 photo Tobias Pettersson, SSK NYTT