Till vänster Hassan Kashwan och till höger Anders Stenlund

© 1998 photo Tobias Pettersson, SSK NYTT