Per Harila och Nicklas Marklund

Per Harila (t.v.) och Nicklas Marklund (t.h.)

Foto: Tobias Pettersson

© 1998 Tobias Pettersson


Tillbaka till SSK NYTT