SM i Örebro 2000

Kongressen hölls på det vackra och rikskända Örebro slott.

Klockan 10.00 inleddes kongressen som avslutades vid 16.30.

Ingvar Carlsson chockade församlingen när han föredrog CS:s nya vision:

-öka medlems- och aktivitetsantalen med 50 till 100% på 5 år. Som ett led i detta anordnas en framtidskonferens i Eskilstuna 9-10 september.

-schack måste få kosta pengar. Carlsson framförde sina åsikter om ekonomi, positiv status, elit, -bredd och juniorsatsningar etc.

-maximal schacklig avkastning på förbundets pengar är något som CS kommer att jobba med

Inger Knutar, ordförande i fritidsnämnden Örebro, fungerade som mötesordförande. Knutar hade vissa problem med efternamnen på talarlistan. Särskilt roligt blev det när ”Sven-Gunnar Emanuelsson” skulle äntra talarstolen. (Att Sven-Gunnar heter Samuelsson i efternamn och Emanuelsson bär förnamnet Rune känner nog de allra flesta till).

Årets verksamhetsberättelse fick god kritik. Göran Ohlsson meddelade att de felaktigheter (stavfel och symboler) som förekom i verksamhetsberättelsen skulle åtgärdas och att det ansvariga tryckeriet skulle ge ut en nyutgåva som kommer att skickas till alla distrikt.

Stockholms SF:s motioner presenterades av Stockholmsförbundets delegater. Även om kongressen valde att gå i CSs linje har CS propositioner påverkats starkt av Stockholms SF:s motioner.

Valen till olika förtroendeuppdrag föreskred lugnt och valberedningens förslag tillmötesgicks enväldigt av kongressen.

Ordförande Ingvar Carlsson, Linköping (omval). Sven-Olof Andersson Östersund, Björn Ansner Malmö, Kaj Engström Luleå, Per Hultin Stockholm och Göran Ohlsson Örebro (omval). Lars Karlsson Stockholm (nyval). Kvarstår i CS ännu ett år gör Jonas Burman Umeå, Mats Eriksson Göteborg, Magnus Filipsson Harplinge, Eva Jiretorn Stockholm, Johan Sigeman Malmö och Per Söderberg Stockholm.

Valberedningens sammankallande Ove Attefall från Haparanda lämnade över till Sten Broddefalk Västervik som valdes av kongressen. Till övriga ledamöter i valberedningen valdes Roland Andersson Söderåkra, Christer Wänéus Norrköping och Ronny Andersson Helsingborg.

Årets kongress upplevdes som betydligt trevligare än fjolårets där den sedan länge så utpräglade Stockholm v.s. Sveriges Schackförbund- känslan kändes stark.

Det finns även referat hos:
Farsta SK
Schacknyheter

Tillbaka till SM-sidan


© 2000, Tobias Norrländska Schacksida. All rights reserved.